Categories Usługi

Jakie procesy warto wprowadzić w rolnictwie?

Ochrona środowiska powinna być zadaniem nas wszystkich. Świadomych tego jest coraz więcej polskich rolników. Ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych to przede wszystkim biologizacja.

Na czym polega proces biologizacji?

Biologizacja zwana jest także rolnictwem regeneracyjnym. Rolnictwo to korzysta ze środowiska naturalnego w bardziej zrównoważony sposób. W gospodarstwach rolnych, w których stosowana jest biologizacja następuje zmniejszenie ilości stosowanych nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony rośliny. Rezygnuje się też z tradycyjnej orki z odwracaniem. W efekcie następuje regeneracja gleby.

Warto wiedzieć, że regeneracja gleby czyni ją bardziej odporną na erozję, suszę i ulewne deszcze. Regeneracja gleby nie pozostaje też bez wpływu na żyzność gleby. Co ważne, rolnicy, którzy chcą zwiększyć żyzność gleby w swoim gospodarstwie, nie muszą obawiać się wysokich kosztów z tym związanych. Sposobem na to jest między innymi wapnowanie, stosowanie międzyplonów i poplonów.

Jakie są korzyści?

Biologizacja przynosi korzyści zarówno producentom żywności, jak i konsumentom. Większa żyzność gleby przyczynia się do zwiększenia plonów. Wpływa także pozytywnie na ich jakość. Warzywa i owoce pochodzące z gospodarstwa, w którym stosowane są praktyki biologizacyjne są smaczniejsze i bogatsze w składniki odżywcze. Następuje także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, efektem jest ochrona środowiska. Ponadto rolnicy ponoszą mniejsze wydatki na zakup środków ochrony roślin i paliwa.

About The Author