Categories Usługi

Sprawdzony sposób na lepsze plony

Gleby w Polsce są coraz bardziej wyjałowione. Skutkuje to mniejszymi plonami. Nie pozostaje też bez wpływu na wartości odżywcze warzyw i owoców. Wyjaławianiu gleby można zapobiec wracając do bardziej naturalnych sposobów prowadzenia gospodarstwa rolnego. Biologizacja to skuteczny sposób na to, aby zwiększyć żyzność gleby.

W jaki sposób zwiększa żyzność gleby?

Biologizacja podnosi żyzność gleby między innymi dzięki temu, że zmniejszona zostaje ingerencja w jej strukturę. Zostaje między innymi ograniczone tradycyjna orka. Biologizacja oznacza także wprowadzenie między plonów. W efekcie gleba jest lepiej zabezpieczona zarówno przed suszą, jak i ulewnymi deszczami.

Większą żyzność gleby osiąga się także poprzez stosowanie poplonów. Praktyki biologizacyjne oznaczają również ograniczenie do minimum stosowanie nawozów sztucznych. W zamian stosuje się więcej nawozów organicznych. Regeneracja gleby poprawia jej jakość, a co za tym idzie także jakość żywności. Regeneracja gleby jest więc korzystna dla konsumentów.

Praktyki biologizacyjne pozytywnie wpływają na środowisko

Nie bez znaczenia jest także to, że regeneracja gleby oraz pozostałe praktyki biologizacyjne przyczyniają się do ochrony środowiska. Co ważne, ochrona środowiska z wykorzystaniem praktyk biologizacyjnych nie wymaga nakładów finansowych. Intensywne rolnictwo wytwarza ogromne ilości gazów cieplarnianych. Świadomi producenci, którym ochrona środowiska leży na sercu coraz częściej decydują się na stosowanie praktyk biologizacyjnych.

About The Author